,

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir

Genetik testin faydaları nelerdir

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir; Genetik test, sonuçların bir gen mutasyonu için pozitif veya negatif olup olmadığı konusunda potansiyel faydalara sahiptir. Test sonuçları, belirsizlikten kurtulma hissi sağlayabilir ve insanlara sağlık bakımlarını yönetmek konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir. Örneğin, olumsuz bir sonuç, bazı durumlarda gereksiz muayene ve tarama testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Olumlu bir sonuç, bir kişiyi mevcut önleme, izleme ve tedavi seçeneklerine yönlendirebilir. Bazı test sonuçları insanlara çocuk sahibi olma konusunda kararlar vermelerine de yardımcı olabilir. Yenidoğan taraması, erken yaşta genetik bozuklukları belirleyebilir; bu nedenle, tedavinin mümkün olduğunca erken başlatılabilmesi

Genetik testin riskleri ve sınırlamaları nelerdir?

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir; Çoğu genetik test ile ilişkili fiziksel riskler, özellikle sadece bir kan örneği veya bukkal smear (yanağın iç yüzeyinden hücreleri örnekleyen bir prosedür) gerektiren testler için çok küçüktür. Doğum öncesi muayene için kullanılan prosedürler hamileliğin kaybedilmesi için küçük ama gerçek bir risk taşır (düşük) çünkü bunlar amniyotik sıvı veya fetüsün çevresindeki doku örnekleri gerektirir.

Genetik test ile ilişkili risklerin birçoğu, test sonuçlarının duygusal, sosyal veya mali sonuçlarını içerir. İnsanlar sonuçlarında öfkeli, depresif, endişeli veya suçlu hissedebilirler. Bazı durumlarda, genetik testler bir aile içinde gerginlik yaratır, çünkü sonuçlar, test edilen kişiye ek olarak diğer aile üyeleri hakkındaki bilgileri de ortaya çıkarabilir. İstihdamda veya sigortada genetik ayrımcılık olasılığı da bir endişe kaynağıdır.

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir; Genetik test, kalıtsal bir durum hakkında sadece sınırlı bilgi sağlayabilir. Test genellikle bir kişinin bir bozukluğun semptomlarını gösterecek, semptomların şiddetli olup olmayacağını veya hastalığın zaman içerisinde ilerleyip ilerleyemeyeceğini belirleyemez. Bir diğer büyük kısıtlama, teşhis edildiğinde birçok genetik bozukluk için tedavi stratejilerinin olmamasıdır.

Bir genetik uzmanı, belirli bir testin yararlarını, risklerini ve sınırlamalarını detaylı olarak açıklayabilir. Bir genetik test düşünen herhangi bir kişinin, karar vermeden önce bu faktörleri anlaması ve tartması önemlidir.

Bir araştırma ortamında genetik testler klinik genetik testten nasıl farklıdır?

Klinik genetik testler ile araştırma testleri arasındaki temel fark testin amacı ve sonuçları alır. Araştırma testinin amacı; bilinmeyen genlerin bulunması, genlerin nasıl işlediğini öğrenmek, gelecekteki klinik kullanım için testler geliştirmek ve genetik koşullar konusundaki anlayışımızı geliştirmektir. Bir araştırma çalışmasının bir parçası olarak yapılan testlerin sonuçları genellikle hastalar ya da sağlık uzmanları tarafından bulunmamaktadır. Öte yandan, klinik test, bireysel bir hasta veya ailenin kalıtsal bir bozukluğunu bulmak için yapılır. İnsanlar bir klinik test sonuçlarını alıyor ve bunları tıbbi bakım veya üreme konularında karar vermelerine yardımcı olmak için kullanabiliyorlar.

Genetik testi düşünen insanlar için testin klinik veya araştırma bazında yapılıp sunulmadığını bilmek önemlidir. Her iki test klinik ve araştırma sürecini içeren aydınlatılmış onam hasta test prosedürü ile ilgili riskleri ve test yararları ve test olası sonuçlarını öğrenecekleri.

Genetik köken testi nedir?

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir; Genetik soy testi veya genetik soy bilimi, akrabalarından veya tarihsel belgelerden öğrendiklerinin ötesine geçmek için aile geçmişi (soy bilimi) ile ilgilenen insanlar için bir yoldur. DNA varyasyonlarının incelenmesi, bir kişinin atalarının nereden geldiği ve aileler arasındaki ilişkiler hakkında ipucu sağlayabilir. Genetik varyasyonun bazı kalıpları belirli geçmişlerden insanlar arasında sıklıkla paylaşılır. Daha yakından ilişkili olan iki kişi, aileler veya nüfuslar, tipik olarak paylaştıkları varyasyon kalıpları o kadar çoktur.

Şecere için yaygın olarak üç tür genetik köken testi yapılır:

  • Y kromozom testi: Doğrudan erkek hattında soy araştırmak için sadece baba ile oğul arasında geçen Y kromozomundaki değişiklikler. Y kromozom testleri sadece erkekler üzerinde yapılabilir, çünkü dişilerde bir Y kromozomu yoktur. Bununla birlikte, bu tür genetik testlerle ilgilenen kadınlar, bazen test yapılabilmesi için bir erkek akraba bulacaklardır. Y kromozomu, birçok kültürde aile adları ile aynı kalıptan geçtiği için, Y kromozom testi, aynı soyadlı iki ailenin ilişkili olup olmadığı gibi soruları araştırmak için sıklıkla kullanılır.
  • Mitokondrial DNA testi: Bu test mitokondriyal DNA’daki genetik çeşitliliği tanımlar. Çoğu DNA, hücre çekirdeği içindeki kromozomlar içinde paketlenmiş olmasına rağmen, mitokondri adı verilen hücre yapılarının kendi DNA’larının küçük bir miktarı vardır (mitokondriyal DNA olarak bilinir). Hem erkek hem de kadın annelerinde geçirilen mitokondrial DNA’ya sahiptir, bu nedenle bu tür testler her iki cinsiyet tarafından da yapılabilir. Doğrudan kadın ancestral hattı hakkında bilgi sağlar. Mitokondriyal DNA testi, soya soyacılığına yararlı olabilir çünkü soyadları sık sık geçirilen yollardan dolayı tarih kayıtlarından kaybedilebilecek kadın ataları hakkındaki bilgileri korur.

Genetik Köken Testi

  • Tek nükleotid polimorfizm testi: Bu testler, bir kişinin tüm genomu boyunca çok sayıda varyasyonu (tek nükleotid polimorfizmleri veya SNP’ler) değerlendirir. Sonuçlar, bir kişinin etnik geçmişini tahmin etmek için testi alan diğer kişilerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Örneğin, SNP modelleri bir kişinin soyunun yaklaşık yüzde 50 Afrika, yüzde 25 Avrupa, yüzde 20 Asya ve yüzde 5 bilinmiyor olabilir. Genologlar bu testi kullanır, çünkü yalnızca bir atasal çizgiyi temsil eden Y kromozomu ve mitokondriyal DNA test sonuçları, bir bireyin genel etnik kökenini kapsamaz.

Genetik testin faydaları ve riskleri nelerdir; Genetik soy testinin bazı sınırlamaları vardır. Test sağlayıcıları, bireylerin test sonuçlarını önceki testlerin farklı veritabanları ile karşılaştırır; bu nedenle etnisite tahminleri bir sağlayıcıdan diğerine uyumlu olmayabilir. Çoğu insan popülasyonu, tarih boyunca birçok kez göç etmiş ve yakın gruplarla karıştırıldığından, genetik test temelli etnik köken tahminleri, bireylerin beklentilerinden farklı olabilir. Grubun boyutu ve geçmişi nedeniyle genetik çeşitlilik açısından daha küçük aralıklarla etnik gruplarda çoğu üye birçok SNP paylaşmaktadır ve nispeten yeni atası olan, örneğin dördüncü kuzenler gibi grupları gruptan ayırmak zor olabilir bütün.

Genetik soy testleri birçok şirket ve kuruluş tarafından sunulmaktadır. Çoğu şirket test edilen kişilerin sonuçlarını başkalarıyla paylaşma ve tartışmalarına izin vermek için çevrimiçi forumlar ve diğer hizmetler sağlar; bu da önceden bilinmeyen ilişkileri keşfetmelerine izin verebilir. Daha büyük ölçekte, birçok insanın birleşik genetik köken test sonuçları, bilim insanları tarafından popülasyonların tarihini keşfederken, diğer gruplarla birlikte ortaya çıktıkları, göç ettiği ve karıştırdıkları sırada kullanabilir.


NE DÜŞÜNÜYORSUN?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%