,

Kapadokya Otelleri Turları ve Kapadokya Balon Turu Fırsatları

Kapadokya Otelleri Turları ve Kapadokya Balon Turu Fırsatları

Kapadokya Otelleri Turları ve Kapadokya Balon Turu Fırsatları; Erciyes, Hasandağ ve Güllüdag’da meydana gelen volkanik patlamaların sonucu olarak Kapadokya bölgesindeki Üst Myosen döneminde, bölgede vulkanik küllerden büyük bir yayvan oluşmuş ve Kızılırmak’ın nehri erozyonu ve onbinin üzerinde rüzgar fırtınası oluşmuştur Yıllar boyunca doğanın harikası olan baca kayaları ortaya çıktı.

Kapadokya Otelleri Turları ve Kapadokya Balon Turu Fırsatları

Kapadokya Otelleri Turları ve Kapadokya Balon Turu Fırsatları ; Eski Tunç Çağı’nda, Assur uygarlığının nüfus alanı olan Kapadokya daha sonra Hitit, Frig, Pers, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu’na yapılan zulümden kurtulmuş ilk Hıristiyanlar Kapadokya’ya Antakya ve Kayseri üzerinden geldi ve buraya yerleştiler. Kapadokya’yı yeraltı şehirlerini bulan ilk Hıristiyanlar kapılar kolayca gözlenemeyecekleri şekilde yapılmış ve Roma askerlerinin zulmünden kaçan bu yer altı şehirlerinde gizlenmiş durumda. Yer altı şehirlerinde uzun süre çıkabildikleri için yaşamak zorunda kaldıkları için bu yeraltı şehirlerini, odalar, havalandırma bacaları, şarap üretim yerleri, kiliseler, manastırlar, su kuyuları, tuvaletler ve toplantı odaları yaparak geliştirdiler.

Tarih öncesi dönemlerde ilk insan yerleşimleri başlamış ve insanlar vahşi hayvanlardan korunmak için volkanik kayaçlardaki yeraltı şehirlerini tufa şeklinde inşa etmişler ve bu yeraltı şehirlerinde uzun süre yaşıyorlardı . Kapadokya bölgesinde çok sayıda yer altı şehri var ancak en büyüğü Derinkuyu Yeraltı Şehri .

Kapadokya Balon Turları

Birbirlerine bağlı odalar şeklinde yapılan bu şehirlerin bazı odaları sadece birbirine sıkı ve bir insanın geçmesine izin veren tüneller ile birbirine bağlandı. Tünellerin giriş kapılarında, güvenlik nedeniyle tünelleri kapatmak için kullanılan devasa taş silindirler vardı.

Kapadokya bölgesinin ilk nüfusu Hatties, Luvies ve Hititlerdi. M.Ö. 3000-2000 yıllarında Asuriler bu bölgede ticaret kolonileri kurdular. Çağes’te Asur dilinde çivi yazılı olan, dönemin sosyal ve politik hayatını aydınlatan ve aynı zamanda ticaret ve ekonomi anlaşmaları, Anadolu’nun yazılı tabletleri olan Kapadokya tablolar. Bu dönemde Anadolu’da kurulan bu belgelere göre küçük yerel krallıklar merkezi bir otoriteden bağımsız olarak bağlı kalmışlardır. Bunların genel olarak ellerinde küçük bir alan vardı ve barış içinde yaşıyorlardı.

Kapadokya Otelleri

Hitit İmparatorluğunun çekirdeğini daha sonra oluşturan bölge, Phrigia ve Pers egemenliğine girmiştir. Pers medeniyeti bu bölgeyi Katpatuka olarak adlandırdı ve merkezi Mazaka’ydı. Datames’in Kapadokya’daki Satrab (Starab: Pers’te küçük bölge idarecisi), Pers’in en büyük kralına karşı silah taşıdığında, diğer Anadolu Satrapsları ona destek verildi, ancak ayaklanma baskınldı. 33 yılında Büyük İskender Kapadokya’nın büyük bir kısmını ele geçirdi. M.Ö. 188’de Roma egemenliğine giren Kapadokya M.Ö. 100 yılında Pontus Kralı Mithridatesd tarafından ele geçirildi. M.Ö. 63 yılında Pompeius Mithridates’i yenerek Roma’nın egemenliği altındaki Kapadokya’yı tekrar ele geçirdi. Tiberius döneminde Kapadokya, Roma bölgesi statüsünü kesti. Kapadokya Otelleri Turları ve Kapadokya Balon Turu Fırsatları


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%