Çocuk
Çocuk

Çocuklar ailelerini ve diğer yakınlarını etkileyen olaylardan çok ciddi derecede olumsuz etkilenirler. Çocukların kişiliği ve hayat standartlarına ayak uydurma şekelleri sadece genler yardımı ile belirlenmez. Günlük hayatta aile ve yakın çevreden de etkilenerek şekillenir. Yani insan kişiliğinde her ne kadar genetik faktör önemli olsa da çevresel faktörler de bu genetik mirası değiştirebilecek güce sahiptir. Çocuklar temelde ebeveynlere bağlı da olsa, onlara bakan ebeveynler değil de aileden başka birisi veya bir bakıcı, bakım veren kişilerin de çocuklar üzerinde etkisi büyük olur. Çocuklardaki sosyal, duygusal, zihinsel ve kapasitelerinin gelişimi erken yaşta yaşadıkları deneyimlerden büyük oranda etkilenir. Değişimler ergenlik ve genç yetişkinliğe kadar sürer. Yani gelişim uzun seneler boyunca devam edebilir. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen en önemli olay ihmaldir. İhmal çocukların gelişimini durdurabilecek kadar önemli bir husustur. İhmal edilmiş çocuklarda dikkat sorunları, zihinsel gerilik, dil problemleri ve akademik gerilik görmek olasıdır. Çocuklar kendi kimliklerini kazanana kadar aileler tarafında özen ile takip edilmelidir.

More stories