Akciğer Kanseri
Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri vücudun akciğer organlarında görülen kanser türüdür. Akciğer vücudun solunum ihtiyacının karşılandığı organdır. Akciğer kanseri, akciğer hücrelerinin kontrol dışı çoğalarak akciğerde tümör oluşturmasıyla oluşur.  Akciğer kanseri iki ana türe ayrılır. Bunlar: Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli-dışı akciğer kanseridir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu kanserin nadir görülen bir türüdür. Hızlı seyirlidir. Tanı konulduğunda çoğunlukla vücudun başka yerlerine yayılmış olur.

Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanseri

Akciğer kanserlerinin %75’ini oluşturur. Üç guruba ayrılır: yassı epitel hücreli, büyük hücreli ve adeno kanser.

 

Akciğer kanseri dört evreden oluşur. Birinci evrede genelde hastalık akciğerin sadece küçük bir bölümündedir. İkinci evrede hastalığın en yakın lenf bezlerine sıçradığı gözlemlenir. Üçüncü evrede ise hastalığın akciğeri saran zara, diğer akciğer arasında mediasten adı verilen boşluğa veya bu bölümde yer alan bezlere yayıldığı görülür. Dördüncü ve son evrede kemik, böbrek, karaciğer gibi organlara yayıldığı gözlemlenir.  Bu aşamada hastalık ölümcül boyuta gelmiştir ve bu aşamadan sonra kanserin başka diğer organlara da yayılması önlenmeye çalışılmalıdır. Akciğer kanseri oldukça ölümcül bir hastalıktır ve bu kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınmak gerekir.

More stories