Cilt Kanseri
Cilt Kanseri

Cilt kanseri cilt dokularından kaynaklanan kanser türüdür. Çok fazla türü vardır: Cilde rengini veren hücrelerden kaynaklan kanserler malign melanomadır. Bazal hücrelerden kaynaklananlaraysa bazal hücreleri karnisomlar adı verilmektedir. Cildin dışındaki yassı tabakalardan kaynaklanan cilt kanseri vakasına yassı hücreli karnisomlar denilmektedir. Sinir sisteminden gelen uyarılara hormon üreterek cevap veren nüroendokrin hücrelerinden kaynaklı oluşan cilt kanserleri de mevcuttur. Cilt kanseri dünya çapında en çok görülen kanser türüdür. Tüm kanser vakalarının yarısı cilt kanserinden kaynaklanmaktadır.Cilt kanseri cilt tabakalarındaki hücrelerin normalin dışında büyümesiyle ortaya çıkan kanser türüdür.

Tedavi

Cilt kanseri tedavisinde genel olarak dört yöntem izlenmektedir. Bunlardan ilki cerrahi tedavi yöntemidir. Tümör vücuttan ince tabakalar halinde çıkarılır. Vücuttan tümörün atılıp atılmadığı mikroskop arayıcılığı ile incelenir. İkinci tedavi yöntemiyse radyoterapi yöntemidir. Bu yöntemde kanserli hücreler yüksek enerjili X ışınlarıyla tedavi edilir. Amacı kanserli hücreleri yok etmek ve tümörü mümkün olduğu kadar küçültmektir. Bir diğer yöntemse kemoterapi yöntemidir. Bu yöntemle hastayı ilaç tedavisiyle iyileştirmeye çalışır. Son tedavi yöntemiyse fotodinamiktir. İlaç ve lazer yöntemi arayıcılığıyla kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlar. Cilt kanseri dünyada görülme sıklığı en çok olan kanser türüdür ve korunulmazsa vücuda ciddi zararlar verebileceği uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır.

More stories