Kan Kanseri (Lösemi)
Kan Kanseri (Lösemi)

Kan kanseri (Lösemi) kan hücrelerinin normalin üzerinde bir çoğalma gerçekleştirmesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Olgunlaşmamış hücrelerin, normal ilik hücresinin yerini alması vücutta tahribata neden olur. Böylece plateletlerin ve lökositlerin sayısında bir azalma meydana gelir. Kan kanseri (Lösemi) hastalarında kanama bu yüzden sıklıkla ve fazla şekilde görülmektedir. Vücuttaki kan üretim sistemini etkiler ve olumsuzluklara yol açar bu kanser hücreleri. Çocukluk çağında ortaya çıkan lösemi türüne diğer lösemi türlerine göre daha sık rastlanır. Kansızlık, enfeksiyona yatkınlık, mikrobik hastalıklar ve ateş bu hastalığın en belirgin özelliklerindendir. Kan Kanserine (Lösemi) karşı henüz bir korunma yöntemi geliştirilememiştir.

Kan kanserinin tedavisi

Kan kanseri(Lösemi) hastalığı için son yıllarda tıpın ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak hastalığın kesin nedeni bilinmediği için tedavilerden kesin bir sonuç alınamamaktadır. Günümüzde yaygın olan tedavilerin esas amacı habis hücreleri ortadan kaldırmaktır. Tedavi yöntemleri hastalığın evrelerine göre değişiklik göstermektedir. Yapılan müdahelelerle hastalık krizi atlatılabilmektedir. Ancak hastalık bir süre sonra yeniden nüksedebilir. Kan Kanseri (Lösemi) kan hücrelerindeki bir sorun olarak başlar tüm vücudu sararak ciddi zararlar verebilir.