Safra Yolu Kanseri
Safra Yolu Kanseri

Safra yolu kanseri safrayı karaciğerlerden ince bağırsaklara taşıyan safra kanallarının kanser hücresi taşımasına denir. Diğer adı kolanjioselluler karsinomadır. Bu hastalık dünya üzerinde çok az görülmektedir. Fakat yapılan bazı araştırmalar sonucunda bu kanser riskinin giderek arttığını ve daha fazla görünmeye başlandığı saptanmıştır. Kanserin vücuda yayılması üç yolla mümkündür:

1- Komşuluk yoluyla

2- Lenfatik sistem yoluyla

3- Kan yoluyla

Safra yolu kanserinin dört evresi vardır. Dördüncü evrede kanserin bütün organlara yayıldığı görülür.

Tedavi Yöntemleri

Safra yolu kanserinde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Safra yollarının çıkartılarak timörün uzaklaştırılması bu tedavi yöntemlerinden biridir. Mikroskop ile kanser içerip içermediği gözlemlenir ve tedavi süreci yürütülür. Kanserin bulunduğu karaciğer parçası uzaklaştırmak da bir tedavi yöntemidir. Bir başka tedavi yöntemi ise radyasyon tedavisidir. Bu yöntemle kanser hücrelerini öldürmek amacıyla hastaya radyoterapi yöntemi uygulanır. Kemoterapi, biyolojik tedavi, parsiyel karaciğer rezeksiyonu, yüksel hiler rezeksiyonu, cerrahi safra yolu bypassı gibi yöntemler de bulunmaktadır. Safra yolu kanseriyle mücadele etmeyi, tedavi süreçlerine inanmayı sürdürebilirsek bu hastalığı yenmeyi başarabiliriz.