Kanser Tedavisi
Kanser Tedavisi

Kanser tedavisi yöntemleri olarak cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemler kullanılarak tedavi yapılabilmektedir. Bazı kanser türlerinde hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Cerrahi tedavinin arkasından adjuvan tedaviye geçilmektedir. Kemoterapi  adjuvan tedavi yöntemidir. İlk basamak tedavi öncesinde hormonoterapi uygulanarak tedaviye başlanabilmektedir. Klinik çalışmalar neticesinde kanser saptanan duruma göre tedavi uygulanacaktır. Kanser tedavilerinde medikal onkoloji uzmanları tedavinin nasıl uygulanacağına karar vermektedir.

Kanser Tedavileri Takibi ve  Önemi

Hastaya kanser olduğu mutlaka söylenmeli ve geçireceği evreler anlatılmalıdır. Hastanın tedavisi takip altında olmalıdır. Kemoterapi amacı hastalığı tedavi etmeye, hastalığın yayılmasını önlemeye, hastalığın büyümesini yavaşlatmaya, yayılan kanser hücrelerini yok etmeye, hastalığın vermiş olduğu rahatsızlığı azaltma sağlamaktadır. Kemoterapide her gün ilaç uygulanabilmekte veya 15 günde 21 günde veya 28 günde kemoterapi alınmaktadır.  Kemoterapi uygulamaları çoğunlukla ayaktan yapılmaktadır. Kemoterapide kan alma veya enjeksiyon acısı kadar bir acı olabilir daha fazlası hissedilmez.Radyoterapi yönteminde ise yüksek enerjili X ışınları verilmekte ve kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan bir yöntemdir. En çok kullanılan en eski yöntemlerden birisidir. Teknolojik gelişmeler sayesinde radyoterapi kullanımda ileri aşamalar kaydedilmiştir.  Kanser tedavisine başlanan hastaların tedavi aşamalarını atlamadan yaptırması gerekmektedir. Vücutta hızla yayılan kanserin tüm aşamaları titizlikle takibinin yapılması gerekmektedir.

 

 

More stories