Kan Transfüzyonu
Kan Transfüzyonu

Tam kanın ve ya kana ait trombosit, eritrosit gibi ürünlerin damar yolu ile ihtiyacı olan kişiye verilmesi işlemine kan transfüzyonu denmektedir. Transfüzyon işlemi toplardamara sokulan küçük bir iğne ile yapılmaktadır. İşlem çok basit bir işlem olmasına rağmen komplikasyonlarda olabilmektedir. Bulaşıcı hastalıklar yönünden de riskleri söz konusu olabilmektedir. Transfüzyon eksilen kanın veya kan ürünlerinin yerine konması için yapılmaktadır. Tam kan naklide yapılabilmekteyse de eksilen kan ürünlerini yerine koymakta yeterli gelebilmektedir. Eksilen kan ürünlerinin yerine konması daha sağlıklı ve ekonomik bir yöntemdir. Nakil işlemi kan ürününün durumuna göre 1 saat ile 6 saatlik süre içerisinde yapılmaktadır. Acil durumlarda her yerde yapılabilen nakiller genel olarak hastane şartlarında yapılması uygundur.

Kan Transfüzyonu Yapılması Gerekli  Olan Durumlar

Kan transfüzyonu mide kanamasında kaybedilen kan söz konusu olduğunda ve kan yapısının bozulmasına sebep olan kanser türlerinde alınan kemoterapiye bağlı olarak kemik iliği kan yapamaz olduğunda, kan hastalığı veya kanama bozukluğu komplikasyonlarından korunma amaçlı yapılabilmektedir. Kan transfüzyonu yapılmadan önce verilecek kanın ve kan ürünlerinin tetkiklerinin yapılması bulaşıcı hastalıklara karşı sağlam ürünlerin verilmesi gerekmektedir. Kan transfüzyonu ile hastalar eksilen kan ve kan ürünlerinin nakil yoluyla yerine yenisinin konması ile tedavi edilebilmektedir.