Kök Hücreler
Kök Hücreler

Kök hücreler vücudun herhangi bir dokusunda görev yapabilmek için tam olarak olgunlaşmamış karmaşık bir yapıya sahip öncül bir hücredir. Bu öncül hücre beden üzerinde başka hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahip olmaktadır. Kök hücreler embriyolojik veya erişkin insan bedeninden elde edilebilir. Erişkin kökenli hücreler insan vücudunda bulunan bir çok dokudan elde edilebilmektedir. Embriyolojik kaynaklı hücrelerle ortak özelliklere sahiptir. Kendiliğinden uygun bir ortama yerleşebilmekte, çoğalabilmekte, başka türlerle farklılaşabilmekte, kendilerini yenileyebilmekte, kendi hücre topluluklarının devamını sağlayabilmektedir. Dokuyu onarabilmekte ve onu işlevsel hale getirebilme yetenekleri bulunmaktadır.

Kök Hücreler Nerelerde Bulunmaktadır ?

Sınırsız sayıda farklılaşabilen türleri olduğu gibi, sınırlı sayıda farklılaşan kök hücreler de olabilmektedir. Tek yönde farklılaşabilen kök hücreleri de olmak üzere 3 ana gruba ayrılabilirler. İçlerinde en çok bilinen ve tedavilerde en sıklıkla kullanılan kan yapımından sorumlu kök hücresidir. Bu hücre ile kemik iliğinin ve damarlarda dolaşan kanın hücrelerini oluşturmakla görevli olmakla beraber buralarda bulunmaktadır. En çok kemik iliği, daha az olarak da damarlarda dolaşan kandan elde edilebilir. Kök hücreler bebeğin kordon kanından da elde edilebilmekte ve doğmamış bebeğin karaciğer ve dalak dokularında bulunmaktadır