,

Over Yumurtalık Kanseri Evreleri

Over (Yumurtalık) Kanseri Evreleri

Over Yumurtalık Kanseri Evreleri

Over Yumurtalık Kanseri Evreleri bilgisine geçmeden önce over kanseri nedir bunun bilinmesi gerekir. Over kanseri kadın yumurtalıklarında oluşan ve bunun nedeniyle de yumurtalık kanseri denilen bir kanser türüdür. Yumurtalıklar kadınlarda üreme organı olarak görev yapmakla birlikte he ay yumurta üretmeleriyle birlikte kadın hormonları olan estrogen ve progestero üretiminin de yapılmasını sağlarlar. Bununla birlikte normal hücreler kanserli hücrelere dönüşürse, bölünecek olan hücrelerin kontrolü kaybolur ve bunlar kanser hücrelerine dönüşürler. Bunun sonucunda da rahimde ur denilen kanserli bölüm oluşur.

Over kanserinin evrelerine geldiğimizde ise şunlarla karşılaşırız. Bu evreler ise şunlardır.

  • Erken evre
  • İleri evre

Erken devre

Bu evrelerinde kendi içinde bölümleri bulunmaktadır. Bunlara geldiğimizde dört evreden söz etmemiz söz konusu olabilir. Ancak evrelerin de kendi içinde bölümlere ayrıldığını görürüz. Evrelerin birincisinde kanser bir veya da iki overde birliktedir ancak over sinirli düzeydedir. Kanser bir overdedir ancak overin içinde sınırlı haldedir. Yani erken devrede bu kanser türünde eğer hastalıklı bölüm over içinde sınırlı ise bu durumda daha hastalığın ilerlemediği söylenebilir. İkinci evrede ise kanser pelvis denilen ve leğen kemiklerinde çevrilmekte olan bölümlerdeki organlara sıçramış durumdadır. Bununla birlikte bu evrede kanser rahim, tüh veya da her ikisine birden sıçramıştır. Mesane layın bağırsağa da kanser sıçramış durumdadır. Kanserli bölüm artık over dışına çıkarak önceki bahsedilen bölümlere sıçramış durumdadır. Over Yumurtalık Kanseri Evreleri içinde üçüncü evrede ise kanserli bölüm karın bölgesine ve lenf bezlerine tutunmuş durumdadır. Kanser hücreleri bu evrede karın içine yayılmış olmasına rağmen önce 2 santimden küçük iken daha sonra 2 santimden büyük duruma ulaşmıştır. Bununla birlikte lehf bezlerine de sıçramış durumdadır.

Bunun yanında Over Yumurtalık Kanseri Evreleri göz önüne alındığında kanserin karaciğere ve akciğere ya da kanserli bölgeden daha uzak organlara sıçraması ise dördüncü devradir ve bu aşama ileri evre olarak da adlandırılır.

Bu hastalık evreleri çok çetin geçmektedir. Bununla birlikte isterseniz bu kanser türünün tedavisine başlarken ikinci veya üçüncü bir doktora da başvurabilir ve hangi doktorun tedavinizi yürüteceğine siz karar verebilirsiniz.


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%