,

Özofagus Yemek Borusu Kanseri Evreleri

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri Evreleri

Özofagus Yemek Borusu Kanseri Evreleri

Özofagus Yemek Borusu Kanseri Evreleri Kanser hastalıkları için sürekli olarak yeni tedavi metotları geliştirilmektedir. Ama esas olarak kanserin etkili bir şekil de tedavi edilebilmesi yeni metotlardan ya da yöntemler den ziya da kanserin teşhisin de ve hangi evre de olduğunun net bir şekil de ortaya koyulabilmesi ile yakın bir ilişki içindedir.

Temel olarak kanser hastalığı sadece ilk çıktığı bölgede sabit olarak kalmayıp ilk önce kanserli organ ya da dokunun yakınındaki bölgelere ardından da hemen bütün vücuda yayılabilmektedir. Bu durum da doğal olarak tedaviyi gerçekten çok fazla zora sokabilmektedir. Bu sebeple kanser hastalığı belirtilerinden başlayarak tanı ve teşhis süreciyle devam eden aşamalar da evrelere ayrılarak incelenir. Bunun en önemli faydası kanserin tam olarak genel sınırlarının çizilebilmesidir. Bu şekil de en faydalı tedavi yolu bulunmaya çalışılmaktadır.

Özofagus Yemek Borusu Kanseri Evreleri de ortaya çıkarılmaları bakımından oldukça önemli bir olgu olarak ortada durmaktadır. Genel anlam da yemek borusu için de üst bölge de başlayan bir kanser türü olan özofagus (yemek borusu) kanseri zaman içinde oldukça fazla bir şekil de yayılım gösterebilmektedir. Ve bu yayılımın boyutları da genel hastalığın seyrini oldukça fazla etkilemektedir.

Özofagus Yemek Borusu Kanseri Evreleri bakımından incelenip her evreye uygun bir tedavi yöntemi belirlenmektedir. Bu şekilde bu hastalık öncelikli olarak etkileri kırılarak sonrasında da tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri Aşamaları

Özofagus Yemek Borusu Kanseri Evreleri ya da bir başka ifadeyle aşamaları dört tanedir. Bu evreleri şu şekil de açıklayabiliriz.

  • EVRE

Kanser sadece özofagus yani yemek borusunun içindedir.

Kanser hücreleri yemek borusunun en üst kısmında bulunmaktadır.

  • EVRE

Bu evre de kanser yemek borusunun en derin tabakalarına kadar yayılmaya başlamıştır.

Ayrıca komşu lenflere de yayılma söz konusu olabilmektedir.

  • EVRE

Kanser özofagusun yani yemek borusunun derin tabakalarını tamamen sarmıştır.

Yemek borusu yakınında ki dokulara da kanser yayılım göstermiştir.

Bu aşamada vücudun diğer kısımlarına kanserin henüz sıçraması olmamıştır.

  • EVRE

Kanser özofagus dışında vücudun diğer bölümlerine de yayılmıştır.

Kanser bu aşamada karaciğer, akciğer, beyin ve kemiklere sıçrama olasılıkları gösterebilmektedir.


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%